Áp dụng Bảng giá ca máy Sóc Trăng theo Quyết định số 47/2023/QĐ_SXD

Ngày 16 tháng 05 năm 2023 SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành bảng giá ca máy Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định số 47/QĐ-SXD. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN SÓC TRĂNG NĂM 2023

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

  1. Đơn giá xây dựng công trình;
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 110/QĐ-SXD

C.     Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 47/2022/QĐ_SXD ngày 16.05.2023 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bảng giá ca máy theo quyết định QĐ 47/2022/QĐ_SXD được ban hành theo 2 khu vực dựa theo mức lương nhân công ban hành theo quyết định 110/2022/QĐ_SXD về việc ban hành giá nhân công.

+ Vùng III gồm: Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và Khu công nghiệp An Nghiệp.
+ Vùng IV: Địa bàn các huyện còn lại.

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 47/2022/QĐ_SXD như sau:

Tên nhiên liệuĐơn vịHệ sốGiá Gốc
Dầu diezel (0,05S)Lít1.0318.210 đ
ĐiệnkWh1.051.864,44 đ
Xăng RON 95-III:Lít1.0221.934 đ

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 47/2022/QĐ_SXD

bảng giá ca máy sóc trăng theo quyết định 47/QĐ-SXD

Nhận PDF gốc tại Zalo 098 978 6232

Áp dụng lập dự toán trên Phần mềm ETA

ÁP DỤNG GIÁ CA MÁY THEO BẢNG GIÁ CA MÁY SỐ 47/QĐ-SXD

Tương tự như theo tác nhân công:

B1 : Chọn cách tính giá ca máy là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> ẤN CẬP NHẬT DỮ LIỆU-> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

Địa bàn áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 02 vùng:

+ Vùng III gồm: Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và Khu công nghiệp An Nghiệp.
+ Vùng IV: Địa bàn các huyện còn lại.

Với công trình được làm ở thời điểm ban hành bảng giá ca máy Quyết định 47/QĐ-SXD thì đến bước trên là xong. Tuy nhiên với các công trình làm ở các thời điểm sau hoặc giá nhiên liệu không trùng khớp với mức giá nhiên liệu trên bảng giá ca máy số Quyết định 47/QĐ-SXD thì cần tính toán bù giá chênh lệch giữa giá thực tế lúc lập dự toán với mức giá được ban hành trên Quyết định 47/QĐ-SXD

Cách thực hiện như sau :

B1 : Áp giá theo vùng thành công theo hướng dẫn trên

B2 . Chọn ‘’ Bù giá’’

B3 : Chọn ” Bù giá ca máy ” sau đó : Bỏ không bù giá nhân công

B 4 : Click chuột phải tại các cột Giá GốcGiá HT chọn “Lắp giá nhiên liệu từ File giá”

  • Phần giá gốc chọn giá theo Quyết định 47/QĐ-SXD
  • Phần giá HT điều chỉnh theo giá hiện tại.
Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Sóc Trăng
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *