Tháng: Tháng Một 2024

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

Ngày 22 tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bình Thuận năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD Read More »

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 262/QĐ-SXD

Ngày 27 tháng 12 năm 2023 SXD tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 262/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bình Dương năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 262/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024 theo Quyết định số 355/2QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, SXD tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 355/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. CƠ SỞ …

Đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024 theo Quyết định số 355/2QĐ-SXD Read More »

[ Bạc Liêu ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 91/QĐ-SXD

Ngày 27  tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Bạc Liêu ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 91/QĐ-SXD Read More »

Tổng hợp hướng dẫn bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024

Các tỉnh thành cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc tính toán, thực hiện thông tư 13/TT-BXD trên địa bàn tỉnh thành của mình. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ bảng giá ca máy năm 2024 của 63 tỉnh/ thành phố. Ngày 31 tháng 08 năm 2021 Bộ Xây dựng ban …

Tổng hợp hướng dẫn bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 Read More »